Draknäste för sociala företag – kort film

I denna korta film möter vi några av de de socialt inriktade företagen som pitchade sina verksamheter och finansieringsbehov framför juryn i vårt draknäste. Detta var det sista tillfället på vår utbildning inom projektet Collaborative Financial Readiness of Social Enterprises. Flera av de deltagande sociala företagen har redan fått eller söker nu extern finansiering för att kunna skala upp sin verksamhet och därmed kunna göra än mer samhällsnytta. Några av företagen har nyss startat, sökt pengar till att som första steg genomföra ett pilotprojekt och andra har under utbildningen fått hjälp att tänka om och utveckla sin affärsidé. Stort tack till juryn och alla deltagande sociala företag!

Block 6: Sociala företagare pitchade för juryn i draknästet!

De sociala företag som hösten 2017 och vintern 2018 deltagit i utbildningen Collaborative Financial Readiness of Social Enterprises fick vid sista tillfället 21 februari tillfälle att pitcha sina sociala företag och investeringsbehov för en jury, ett draknäste för sociala företag. De deltagande sociala företagen har alla olika inriktning och affärsmodeller men gemensamt är att de genom socialt företagande vill lösa samhällsutmaningar.

Se de sociala företagen pitcha och möta juryn!

Film: Finansiering – banklån, investeringar och crowdfunding

Här är föreläsningen som Elina Åkerlind från Almi Väst höll om finansieringsmöjligheter för sociala företag på utbildningsdagen 6/12. Hon går bland annat igenom vad som är viktigt att tänka på när man vill söka banklån eller investeringar, exempel på olika aktörer (såsom Ekobanken och Mikrofonden) och alternativa eller kompletterande finansiering såsom crowdfunding (hon nämnde bl a Bzzt, FundedByMe och Crowd Culture)

Presentationer 6/12: Budget och finansiering

Elina Åkerlind från Almi gick igenom vikten av likviditetsbudgeten som grund för företagets ekonomi och underlag för resultatbudgeten och olika typer av finansiering. Här finns hennes presentation. Här finns bra mallar och material såsom Finansieringshandboken från Almi.

Här är Ingrid Westerfors inledning av dagen med en tillbakablick på utbildningens mål, de delar vi gått igenom så här långt och förmiddagens fokus: Finansiering och Budget.

Block 4: Filmer om Kund- och konkurrentanalys

Här är filmade föreläsningar från 1/11 2017 då Joachim Keim gick igenom varför och hur vi kan analysera våra kunder och konkurrenter för att utveckla våra sociala företag.

Hur kan kundanalys utveckla ditt sociala företag?

Utveckla din Pitch och investerings-PM

Snart kommer även filmen om konkurrentanalys!

 

Block 3: Filmade presentationer 11/10

Vid utbildningstillfället 11/10 utmanade Joachim Keim oss att förbereda och presentera en kort pitch av våra verksamheter. Ingrid Westerfors berättade om finansiering.

Här är Ingrid Westerfors presentation om Finansieringsbehov, Finansiärer, vilka krav som finns och tips vid finansiering av sociala företag.

Här är Joachim Keims presentation och filmade föreläsningar om Pitch, Risk, Företagsanalys och Konkurrent- och Branschanalys (finns även i tidigare inlägg).

Exempel på pitch!